วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Ron Lund / Elevated RC Flybar Lock Instructions

This video explains how the flybar lock is used.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น